WYGRANE DZIECIŃSTWO

WYGRANE DZIECIŃSTWO

WYGRANE DZIECIŃSTWO
WSPIERAMY PASJĘ

WSPIERAMY PASJĘ

WSPIERAMY PASJĘ
WSPIERAMY AKTYWNOŚCI DZIECI

WSPIERAMY AKTYWNOŚCI DZIECI

WSPIERAMY AKTYWNOŚCI DZIECI
JESTEŚMY W ZGODZIE Z PRZYRODĄ

JESTEŚMY W ZGODZIE Z PRZYRODĄ

JESTEŚMY W ZGODZIE Z PRZYRODĄ
JEMY ZDROWO

JEMY ZDROWO

JEMY ZDROWO
previous arrow
next arrow

PRZEDSZKOLE Z TRADYCJAMI

Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne „PROMYK” już kilkanaście lat  zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój  w sferze intelektualnej i emocjonalnej, wyrażający się w  aktywności ruchowej, społecznej, poznawczej, ekologicznej, wrażliwości estetycznej i w twórczości artystycznej.

PRIORYTETY

PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE

Ważnym elementem wychowania w naszym przedszkolu jest integracja zajęć muzycznych, plastycznych , sportowych i teatralno-literackich.

PRZEDSZKOLE EKOLOGICZNE

Kontakt z naturą spełnia wielostronną rolę w rozwoju dziecka. Nasze przedszkole umożliwia dzieciom czynne obcowanie z przyrodą.

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Janusz Korczak

MISJA I WIZJA

Nasze przedszkole stwarza możliwość twórczego, wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka.

MISJA

Tworzymy przedszkole przyjazne Dzieciom.
JAK? – Stosując różnorodne i ciekawe metody i formy pracy z dziećmi i ich Rodzicami.
KIEDY? – Podczas zabaw, zajęć, spacerów i wycieczek, spotkań i uroczystości przedszkolnych.
PO CO? – Aby rozwijać potencjał intelektualny i duchowy każdego dziecka.

WIZJA

Realizujemy precyzyjnie określone zadania związane:
• z całokształtem rozwoju dzieci,
• z organizacją pracy,
• z kadrą oraz
• współpracą z otoczeniem