Misja przedszkola
Co? – Pragniemy stworzyć przedszkole przyjazne Dzieciom.
Jak? – Stosując różnorodne i ciekawe metody i formy pracy z dziećmi i ich Rodzicami.
Kiedy? – Podczas zabaw, zajęć, spacerów i wycieczek, spotkań i uroczystości przedszkolnych.
Po co? – Aby rozwijać potencjał intelektualny i duchowy każdego dziecka.
Gdzie? – Tylko w Ekologiczno- Artystycznym Przedszkolu XXI wieku.

Wizja przedszkola
Poprzez precyzyjnie określone, oraz ściśle realizowane zadania związane:
•  z całokształtem rozwoju dzieci,
•  z organizacją pracy,
•  z kadrą oraz
•  współpracą z otoczeniem,

nasze przedszkole stwarza możliwość twórczego, wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka.