Kadrę pedagogiczną w naszym przedszkolu tworzą wykształceni i kreatywni nauczyciele.

Cechuje ich życzliwość, cierpliwość, odpowiedzialność, otwartość  oraz pasja i zaangażowanie.  Dobrze przygotowani do swojego zawodu, każdego dnia inspirują dzieci do twórczej zabawy, stymulują do odkrywania świata w ciepłej i radosnej atmosferze.

Wszyscy nauczyciele:

  • szanują godność dziecka jako osoby: w pełni go akceptują, uznają jego prawa, rozwijają samodzielność myślenia, refleksyjność oraz pozwalają mu wyrażać własne poglądy,
  • troszczą się o wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka w sferze intelektualnej, duchowej, moralnej, estetycznej, fizycznej oraz społecznej,
  • traktują indywidualnie każde dziecko, starając się rozumieć i wspomagać jego możliwości rozwojowe i potrzeby,
  • w stosunku do dziecka cechuje ich życzliwość, wyrozumiałość i cierpliwość,
  • uczą dzieci asertywności jednocześnie pielęgnując ich poczucie własnej wartości,
  • przygotowują dzieci do wyrażania swoich emocji, przeżywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami,
  • zapewniają dzieciom warunki do łączenia różnych form ekspresji poprzez wspieranie ich działań twórczych,
  • w swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

Nasi nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami, którzy są głównymi wychowawcami swoich dzieci, szanują ich prawa oraz wspomagają w procesie wychowania.

Współpraca z rodzicami oparta jest na partnerstwie oraz obopólnym zaufaniu, a jej głównym celem jest dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola, czyli stworzenia spójnego środowiska wychowawczego.

Rodzice i nauczyciele są partnerami w zakresie edukacji i wychowania dzieci. Wymieniają się posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Taka współpraca pozwala rodzicom stać się lepszymi ,,nauczycielami” swoich dzieci, a nauczycielom lepszymi wychowawcami.