kadra

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu Promyk

NASZA KADRA

Kadrę pedagogiczną w naszym przedszkolu tworzą wykształceni i kreatywni nauczyciele. Cechuje ich życzliwość, cierpliwość, odpowiedzialność, otwartość oraz pasja i zaangażowanie. Dobrze przygotowani do swojego zawodu, każdego dnia inspirują dzieci do twórczej zabawy, stymulują do odkrywania świata w ciepłej i radosnej atmosferze.

WSZYSCY NAUCZYCIELE

  • Szanują godność dziecka jako osoby: w pełni go akceptują, uznają jego prawa, rozwijają samodzielność myślenia, refleksyjność oraz pozwalają mu wyrażać własne poglądy.
  • Troszczą się o wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka w sferze intelektualnej, duchowej, moralnej, estetycznej, fizycznej oraz społecznej.
  • Traktują indywidualnie każde dziecko, starając się rozumieć i wspomagać jego możliwości rozwojowe i potrzeby.
  • W stosunku do dziecka cechuje ich życzliwość, wyrozumiałość i cierpliwość.
  • Uczą dzieci asertywności, jednocześnie pielęgnując ich poczucie własnej wartości.
  • Przygotowują dzieci do wyrażania swoich emocji, przeżywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami.
  • Zapewniają dzieciom warunki do łączenia różnych form ekspresji poprzez wspieranie ich działań twórczych.
  • W swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

Nasi nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami, którzy są głównymi wychowawcami swoich dzieci, szanują ich prawa oraz wspomagają w procesie wychowania.

Współpraca z rodzicami oparta jest na partnerstwie oraz obopólnym zaufaniu, a jej głównym celem jest dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola, czyli stworzenia spójnego środowiska wychowawczego.

Rodzice i nauczyciele są partnerami w zakresie edukacji i wychowania dzieci. Wymieniają się posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Taka współpraca pozwala rodzicom stać się lepszymi ,,nauczycielami” swoich dzieci, a nauczycielom lepszymi wychowawcami.