priorytety

ROZWÓJ ARTYSTYCZNY

Ważnym elementem wychowania w przedszkolu są zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe i teatralno-literackie. Ich celem jest wykorzystanie wartości estetycznych i artystycznych do ukierunkowania aktywności, wyzwolenia emocji, rozwoju samoekspresji i samorealizacji dziecka.

Wszystkie dzieci objęte są intensywną nauką języka angielskiego, a dzieci 5 i 6-letnie dodatkową nauką języków francuskiego lub niemieckiego.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Kontakt z naturą spełnia wielostronną rolę w rozwoju dziecka. Nasze przedszkole umożliwia im czynne obcowanie z przyrodą: zabawy odkrywczo-badawcze i działania proekologiczne. Przyroda jest dla dzieci źródłem doznań estetycznych. Osobiste zaangażowanie pozwala im zrozumieć potrzebę ochrony przyrody.

Praca przedszkola opiera się na łączeniu tych dwóch kierunków tak, aby dziecko wprowadzone w krąg przedmiotów i zjawisk, słów i znaczeń zdobyło niezbędną wiedzę, ułatwiającą mu orientację w otoczeniu i przystosowanie się do wymagań społecznych.

TROSKA O ZDROWIE

Przedszkole dysponuje własną kuchnią, w której ze zdrowej żywności przygotowywane są urozmaicone posiłki. Realizuje profilaktykę zdrowotną dzieci poprzez cykliczne prowadzenie kuracji miodowo-witaminowej, programu „5 porcji warzyw, owoców lub soku”.

Dzieci z alergiami pokarmowymi otrzymują zamiennie artykuły po konsultacji z rodzicami.