organizacja przedszkola

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA:

  • Przedszkole PROMYK jest placówką wielooddziałową, nieferyjną.
  • Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerw ustalonych przez dyrektora przedszkola.
  • Przedszkole czynne jest od godziny 6:30 do godziny 17:30.
  • W okresie zmniejszonej frekwencji, w czasie przerw świątecznych i ferii dopuszcza się ograniczenie liczby oddziałów.
  • W okresie przerw świątecznych, ferii i wakacji, nie prowadzi się zajęć z języków obcych i zajęć dodatkowych.