Miesięczna opłata za świadczenia przedszkola składa się z :
• opłaty stałej w kwocie 360 zł 
• dziennej stawki żywieniowej w kwocie: 8,00 zł – 3 posiłki, 6,50 zł – 2 posiłki, 5,00 zł – 1 posiłek (w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu stawka żywieniowa podlega zwrotowi za każdy dzień absencji dziecka).

Opłata wpisowa – brak.

Rodzice nie wnoszą opłaty za okres jednomiesięcznej przerwy urlopowej przedszkola.

Opłata miesięczna wnoszona jest w terminie do 10 każdego miesiąca w gotówce do kasy przedszkola bądź na rachunek bankowy przedszkola.