plastyka

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne są dla dzieci źródłem radości, dobrej zabawy oraz zaangażowania.  Zakres technik plastycznych wykorzystywanych podczas zajęć jest bardzo bogaty.

W trakcie trwania zajęć dzieci mogą doskonalić się w różnych technikach plastycznych np.: „Mokre w mokrym”, „Collage”, „Frotage”, modelowaniu na różnych podkładach, oklejaniu materiałów, stemplowaniu, mozaikowaniu, rysowaniu np.: grzebieniem, tworzeniu patchworków, ziarenkowców itp.

GŁÓWNYM CELEM TYCH ZAJĘĆ jest:

– wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka,
– rozwijanie umiejętności plastycznych,
– kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
– sprzyjanie wszechstronnemu rozwojowi dziecka,
– uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk,
– aktywizowanie myślenia,
– rozwijanie refleksyjności, samodzielności i pomysłowości,
– kształtowanie własnej osobowości,
– zwiększenie szansy swego powodzenia w szkole,
– wdrażanie do codziennego stosowania zasad estetyki w samym otoczeniu,
– usuwanie zahamowań i poczucia niepewności, uczucia wiary we własne siły.