Przedszkole artystyczne:

Ważnym elementem wychowania w naszym przedszkolu jest integracja zajęć muzycznych, plastycznych , sportowych i teatralno – literackich.
Celem oddziaływań tych wszystkich dziedzin jest wykorzystanie wartości estetycznych i artystycznych do ukierunkowania aktywności, wyzwolenia emocji, rozwoju samoekspresji i samorealizacji dziecka. Wszystkie dzieci objęte są intensywną nauką j. angielskiego, a dzieci 5 i 6 letnie dodatkową nauką j. francuskiego lub j. niemieckiego.