Przedszkole ekologiczne:

Kontakt z naturą spełnia wielostronną rolę w rozwoju dziecka. Nasze przedszkole umożliwia dzieciom czynne obcowanie z przyrodą poprzez zabawy odkrywczo – badawcze i działania mające na celu wyrobienia w dzieciach postawy proekologicznej. Przyroda jest źródłem doznań estetycznych dzieci, a osobiste zaangażowanie pozwala dziecku zrozumieć potrzebę ochrony przyrody. Praca przedszkola opiera się na łączeniu tych dwóch kierunków pracy w taki sposób, aby dziecko wprowadzone w krąg przedmiotów i zjawisk, słów i znaczeń zdobyło niezbędną wiedzę, ułatwiającą mu orientację w otoczeniu i przystosowanie się do współczesnych wymagań społecznych.