Przedszkole z tradycją

Już kilkanaście lat kształtujemy pokolenie dzieci wrażliwych na sztukę i ekologię!

Wiemy jak wielką wagę w życiu każdego człowieka ma edukacja, której wstępny etap stanowi wychowanie przedszkolne. Naszym doświadczeniem w opiece nad dziećmi wspieramy Rodziców w moralnym, intelektualnym i fizycznym wychowywaniu swoich pociech.
Wiemy, że aby wychować szczęśliwe, znające swoją wartość, ale także szanujące innych dziecko – potrzebna jest duża dawka miłości i akceptacji, uwzględniająca potrzeby dziecka, ale w połączeniu z konsekwencją i wyznaczaniem pewnych reguł.

Przez wiele lat nasze przedszkole rozwijało potencjał intelektualny i duchowy każdego dziecka – dając swoim pociechom solidny fundament.

Rodzice naszych przedszkolaków chwalą sobie fakt, że ich pociechy w Promyku zostały przygotowanie do podjęcia nauki w szkole podstawowej na bardzo wysokim poziomie.