przyrodnicze

Zajęcia przyrodnicze

Zajęcia przyrodnicze mają na celu zbliżenie dziecka do przyrody oraz ukształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku przedszkolaków do roślin i zwierząt.

Dzieci poznając przyrodę, obcując z nią, mają  możliwości przeżywania nowych doznań i wzbogacania wiedzy. Kontakt z przyrodą sprzyja także rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu dziecka, a także wpływa na rozwój uczuć estetycznych.  Podczas zajęć dzieci  uczą się odczuwania i podziwiania piękna przyrody.