Zajęcia rytmiczno – artystyczne

Zajęcia rytmiczno – artystyczne  kształtują u dzieci  wrażliwość muzyczną, usprawniają zdolność koncentracji słuchowej oraz rozbudzają inicjatywę ruchową. Zajęcia rozwijają u dzieci poczucie rytmu oraz pamięć muzyczną.

Podczas zajęć  dzieci mają możliwość poznawania  różnych instrumentów oraz  uczą się piosenek i śpiewu. 

Muzyka jest  ważną dziedziną  wychowania przez sztukę, która w istotny sposób wpływa na  rozwój osobowości dziecka oraz poczucie pewności siebie.
Zabawa z muzyką to wspaniała forma kształtowania gustu i estetyki dzieci.