gimnastyka

gimnastyka

Zajęcia gimnastyczne w przedszkolu mają na celu w sposób  profilaktyczny eliminować wady postawy u dzieci oraz kształtować  nawyki prawidłowej postawy. Ponadto stosowanie „ciekawych” dla dziecka form ruchu, przy wykorzystaniu różnorodnych gier i zabaw zapewnia przedszkolakom  wszechstronny rozwój fizyczny.