Język angielski

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu Promyk
Język angielski

Język angielski

gratis

CELE NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO NA POZIOMIE PRZEDSZKOLNYM:

  • uwrażliwianie na język obcy poprzez osłuchanie
  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
  • oswajanie się z podstawowymi strukturami gramatycznymi i słownictwem
  • zapewnianie postaw przyjaźni, tolerancji, negocjacji, zasad fair- play

Zależy nam na wdrożeniu na zajęciach z języka obcego założenia tzw. „wczesnego startu”, czyli dostępu do materiałów autentycznych (piosenek, wierszyków, bajek)
koncentracja na sprawności rozumienia, zachęcania dzieci do wypowiadania się w języku obcym bez przymusu, głównie przez uczestnictwo i zabawę.

Dziecko w wieku przedszkolnym ma jeszcze słabą umiejętność werbalnego komunikowania się, a głównym kierunkiem rozwoju jest działanie dziecka, dlatego na zajęciach z języka obcego wykorzystujemy takie techniki nauczania, jak: piosenki, rymowanki, zabawy i gry plastyczne, ruchowe, rytmiczne, sytuacyjne i słowne, których dobór i stopień trudności jest zgodny z metodyką wychowania przedszkolnego.

Język angielski to podstawowy język komunikacji na świecie, dlatego nic dziwnego, że nawet małe dzieci posługują się nim w stopniu komunikatywnym. Większość przedszkoli prywatnych oraz publicznych posiada w swojej ofercie pakiety zajęć językowych, ale nie wszystkie placówki prowadzą lekcje językowe na satysfakcjonującym poziomie. Przemyślany harmonogram zajęć, dostęp do różnorodnych materiałów dydaktycznych oraz umiejętność zaktywizowania najmłodszych, to kluczowe czynniki warunkujące sukces edukacyjny.

Dlaczego warto nam zaufać?

Nasze niepubliczne przedszkole w Tychach kładzie duży nacisk na edukację językową. Oferujemy zarówno zajęcia z języka angielskiego, jak i francuskiego oraz niemieckiego. W czasie lekcji proponujemy dzieciom aktywności dostosowane do ich wieku, potrzeb oraz rozwoju emocjonalnego. Zależy nam, aby nauka języka angielskiego przebiegała w sposób naturalny i nastawiony na przyswajanie słówek w trakcie wykonywania codziennych czynności i wypowiadania prostych komunikatów.

Jak wyglądają lekcje w przedszkolu?

Lekcje języka angielskiego w naszym przedszkolu opierają się na blokach tematycznych oraz wprowadzaniu różnorodnych aktywności w celu urozmaicenia nauki. Dzieci bardzo lubią zajęcia oparte na aktywności ruchowej, dlatego nauczyciele wprowadzają elementy rytmiki i muzyki. Nie brakuje także recytowania wierszy, rozwiązywania zagadek oraz odgrywania scenek sytuacyjnych. Aby zachęcić dzieci do mówienia, nauczyciel powstrzymuje się od poprawiania błędów. To bardzo ważne, aby dziecko nie czuło się oceniane i nie odczuwało strachu przed mówieniem w obcym języku.

Nasza misja

Misją naszego przedszkola jest przekonanie dzieci, że nauka może być ciekawa i inspirująca. Należy przy tym zaznaczyć, że język angielski w przedszkolu jest wprowadzany nieco inaczej niż na wyższych etapach edukacji. Dzieci nie uczą się konstrukcji gramatycznych, nie mają prac domowych z przyswajania słownictwa, ani nie wykonują ćwiczeń pisemnych. Cała edukacja opiera się na naturalnej zdolności do przyswajania wiedzy i tworzenia fundamentów pod dalszą naukę. Po zakończonej edukacji przedszkolnej dziecko jest mocno osadzone w danym języku, co znacznie ułatwia mu naukę szkolną. To pierwszy krok na drodze do opanowania języka obcego.