język angielski

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu Promyk

język angielski

gratis

CELE NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO NA POZIOMIE PRZEDSZKOLNYM:

  • uwrażliwianie na język obcy poprzez osłuchanie
  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
  • oswajanie się z podstawowymi strukturami gramatycznymi i słownictwem
  • zapewnianie postaw przyjaźni, tolerancji, negocjacji, zasad fair- play

Zależy nam na wdrożeniu na zajęciach z języka obcego założenia tzw. „wczesnego startu”, czyli dostępu do materiałów autentycznych (piosenek, wierszyków, bajek)
koncentracja na sprawności rozumienia, zachęcania dzieci do wypowiadania się w języku obcym bez przymusu, głównie przez uczestnictwo i zabawę.

Dziecko w wieku przedszkolnym ma jeszcze słabą umiejętność werbalnego komunikowania się, a głównym kierunkiem rozwoju jest działanie dziecka, dlatego na zajęciach z języka obcego wykorzystujemy takie techniki nauczania, jak: piosenki, rymowanki, zabawy i gry plastyczne, ruchowe, rytmiczne, sytuacyjne i słowne, których dobór i stopień trudności jest zgodny z metodyką wychowania przedszkolnego.