Język francuski

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu Promyk
język francuski

Język francuski

gratis

CELE NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO NA POZIOMIE PRZEDSZKOLNYM:

  • uwrażliwianie na język obcy poprzez osłuchanie
  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
  • oswajanie się z podstawowymi strukturami gramatycznymi i słownictwem
  • zapewnianie postaw przyjaźni, tolerancji, negocjacji, zasad fair- play

Zależy nam na wdrożeniu na zajęciach z języka obcego założenia tzw. „wczesnego startu”, czyli dostępu do materiałów autentycznych (piosenek, wierszyków, bajek)
koncentracja na sprawności rozumienia, zachęcania dzieci do wypowiadania się w języku obcym bez przymusu, głównie przez uczestnictwo i zabawę.

Dziecko w wieku przedszkolnym ma jeszcze słabą umiejętność werbalnego komunikowania się, a głównym kierunkiem rozwoju jest działanie dziecka, dlatego na zajęciach z języka obcego wykorzystujemy takie techniki nauczania, jak: piosenki, rymowanki, zabawy i gry plastyczne, ruchowe, rytmiczne, sytuacyjne i słowne, których dobór i stopień trudności jest zgodny z metodyką wychowania przedszkolnego.

Znajomość języka francuskiego to ceniona umiejętność, która może okazać się przydatna w dorosłym życiu. Umysł dziecka jest otwarty na naukę i z łatwością przyswaja wszelkie nowości, dlatego szybko zauważysz pierwsze efekty zajęć językowych. Oczywiście, lekcje w przedszkolu zdecydowanie różnią się od zajęć prowadzonych na kursach i w szkole. Przede wszystkim bazują na przyswajaniu języka w sposób naturalny, poprzez zabawę i naśladowanie nowych dźwięków.

Dlaczego warto zdecydować się na język francuski w przedszkolu?

Maluchy, które dopiero rozpoczynają naukę języka obcego, nie mają bariery językowej. Są otwarte na nowości, nie boją się popełniać błędów i posiadają łatwość intonacyjno-artykulacyjną. Rozpoczęcie przygody z językiem w młodym wieku znacznie ułatwia jego biegłe opanowanie w przyszłości.

Jak prowadzone są zajęcia językowe w przedszkolu?

Nasze przedszkole prywatne w Tychach naukę języka francuskiego opiera na aktywnościach, które są szczególnie lubiane przez małych podopiecznych. Gry i zabawy sytuacyjne, piosenki, odgrywanie ról czy inne zajęcia ruchowe, to fundament nauczania języków obcych w przedszkolu. Rolą nauczyciela jest zintegrowanie głównych obszarów edukacji przedszkolnej, które obejmują aspekty poznawcze, fizyczne, społeczne oraz emocjonalne. Biorąc pod uwagę wiek dzieci, zajęcia nie trwają dłużej niż 30 minut. W tym czasie maluchy bawią się, ale także pracują na materiałach dostarczonych przez nauczyciela.

Nasza misja

Główną ideą nauczania języka francuskiego w naszym przedszkolu jest zachęcanie dzieci do poznawania języka w sposób naturalny poprzez codzienne sytuacje komunikacyjne. Chcemy jednak, aby dzieci powoli wdrażały się w “dorosły” system nauki języka, dlatego wprowadzamy bardziej zaawansowane treści edukacyjne oparte na słowie pisanym.

Ogólnym celem nauki jest uwrażliwienie dziecka na nowy język oraz rozwijanie umiejętności rozumienia mowy, słuchania oraz posługiwania się podstawowym słownictwem. W zależności od potrzeb grupy nauczyciel wprowadza różne techniki nauczania, które obejmują wspomniane już zabawy i gry plastyczne, ale także elementy rytmiki oraz recytowania wierszy. Dobór materiałów i stopień ich trudności jest zależny od zaangażowania i postępów grupy, oraz indywidualnych preferencji małych uczestników. Chcemy, aby dzieci miały swobodę i mogły same wybierać sposób pracy z językiem.