Język niemiecki

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu Promyk
język niemiecki

Język niemiecki

CELE NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO NA POZIOMIE PRZEDSZKOLNYM:

 • uwrażliwianie na język obcy poprzez osłuchanie
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
 • oswajanie się z podstawowymi strukturami gramatycznymi i słownictwem
 • zapewnianie postaw przyjaźni, tolerancji, negocjacji, zasad fair- play

Zależy nam na wdrożeniu na zajęciach z języka obcego założenia tzw. „wczesnego startu”, czyli dostępu do materiałów autentycznych (piosenek, wierszyków, bajek),
koncentracja na sprawności rozumienia, zachęcania dzieci do wypowiadania się w języku obcym bez przymusu, głównie przez uczestnictwo i zabawę.

Dziecko w wieku przedszkolnym ma jeszcze słabą umiejętność werbalnego komunikowania się, a głównym kierunkiem rozwoju jest działanie, dlatego na zajęciach z języka obcego wykorzystujemy takie techniki nauczania, jak: piosenki, rymowanki, zabawy i gry plastyczne, ruchowe, rytmiczne, sytuacyjne i słowne, których dobór i stopień trudności jest zgodny z metodyką wychowania przedszkolnego.

Nasze prywatne przedszkole w Tychach organizuje zajęcia z języka niemieckiego, w czasie których dzieci rozwijają umiejętności komunikacyjne oraz uwrażliwiają się na język obcy przez osłuchanie. W czasie lekcji najmłodsi oswajają się z podstawowym słownictwem i strukturami gramatycznymi, co ułatwi im późniejszą naukę szkolną.

Czy nauka języka niemieckiego w przedszkolu ma sens?

Oczywiście, że tak! Maluchy mają niezwykle chłonne umysły i szybko zapamiętują nowe słówka. Aby ułatwić im przyswajanie wiedzy, wdrażamy założenia tzw. “wczesnego startu”, czyli wykorzystujemy materiały audiowizualne, takie jak bajki czy nagrania głosowe. Doskonale wiemy, że najbardziej efektywną formą nauczania jest nauka przez zabawę, dlatego stosujemy różnorodne techniki m.in. gry plastyczne, śpiewanie piosenek, deklamowanie wierszyków, odgrywanie scenek sytuacyjnych czy gry ruchowe. Dysponujemy także bogatym zapleczem pomocy dydaktycznych (kukiełkami, planszówkami czy interaktywnymi zabawkami).

Jak przebiegają zajęcia języka niemieckiego w przedszkolu?

Zajęcia językowe, prowadzone w naszym przedszkolu, są ściśle dostosowane do potrzeb i oczekiwań maluchów. Zależy nam, aby poruszane treści były nie tylko zgodne z podstawą programową, ale też atrakcyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym. W czasie zajęć często odwołujemy się do popkultury, gier oraz innych form aktywności, które są popularne wśród dzieci. Tworzymy bazę leksykalną, która umożliwi podstawową komunikację w języku niemieckim i będzie stanowiła fundament przyszłej nauki.

Lekcje języka niemieckiego w naszym przedszkolu koncentrują się wokół następujących obszarów:

 • słuchanie nauczyciela i reagowanie na proste polecenia,
 • słuchanie tekstu czytanego (dialogi i historyjki),
 • oglądanie programów edukacyjnych i bajek,
 • powtarzanie słówek za nauczycielem,
 • konstruowanie zdań pojedynczych,
 • odgrywanie prostych scenek bądź odtwarzanie dialogów,
 • recytacja wierszy,
 • śpiewanie piosenek.

Dlaczego warto uczyć się języków obcych w przedszkolu?

Dzieci, które miały wczesny kontakt z językiem obcym, lepiej radzą sobie z późniejszą nauką i szybciej przyswajają zawiłości leksykalne. Nawet jeżeli dziecko nie będzie w stanie komunikować się w logiczny i zrozumiały sposób, sama możliwość osłuchania się z akcentem będzie dużym ułatwieniem w przyszłości.