Logopeda

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu Promyk
logopeda

Logopeda

gratis

Wychowankowie naszego przedszkola objęci są specjalistyczną opieką logopedyczną. Organizujemy ćwiczenia logopedyczne z dziećmi, u których zdiagnozowano zaburzenia komunikacji językowej. Prowadzimy także terapię logopedyczną indywidualną oraz grupową, a także podejmujemy działania usprawniające aparat mowny dzieci. Opiekunowie mogą liczyć na profesjonalne wsparcie i zapewnienie niezbędnych narzędzi umożliwiających wprowadzenie ćwiczeń na korekcję wymowy w domu.

Dlaczego warto zapisać dziecko na zajęcia logopedyczne?

Profesjonalnie przeprowadzone zajęcia logopedyczne mają na celu usprawnienie funkcji, które warunkują prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia, oraz wyeliminowanie wszelkich zaburzeń komunikacji językowej. Logopeda udziela wsparcia w przezwyciężeniu problemów związanych z mówieniem oraz wspiera proces nabywania kompetencji językowych.

Wady wymowy w wieku przedszkolnym

Wady wymowy to najczęstsze przyczyny problemów z nauką. Niewłaściwe wymawianie głosek może przejawiać się zarówno w czytaniu, jak i pisaniu. Dzieci, u których nie zdiagnozowano problemów logopedycznych, mimo wyraźnych problemów z komunikacją, miewają problemy socjalizacyjne — są nieśmiałe, a nawet agresywne. Zaburzenia związane z aparatem mowy mogą przybierać różne formy, począwszy od drobnych nieprawidłowości, aż po ciężkie wady uniemożliwiające wręcz kontakt z otoczeniem.

Jedną z najczęstszych trudności, odnotowanych w grupie dzieci w wieku przedszkolnym, jest nieprawidłowe wymawianie głosek sz, ż, cz, dż, r. Wiele dzieci ma także problemy z powtarzaniem wyrazów czy niepłynną mową. Wszystkie te problemy mogą zostać poddane korekcie i całkowicie wyeliminowane, o ile rodzic podejmie stosowne kroki.

Terapia logopedyczna – w przedszkolu i domu

Nasze niepubliczne przedszkole w Tychach zatrudnia logopedę, który przepracuje wszelkie trudności i wskaże metody korekcji wymowy. Zależy nam, aby dziecko traktowało wizyty u logopedy jako coś przyjemnego i odprężającego, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby ćwiczenia były angażujące i wiązały się z przyjemnością. Wierzymy, że połączenie nauki i zabawy jest jak najbardziej możliwe i daje wymierne korzyści dla obu stron.