rytmika

rytmika

gratis

Zajęcia rytmiczno-artystyczne kształtują u dzieci wrażliwość muzyczną, usprawniają zdolność koncentracji słuchowej oraz rozbudzają inicjatywę ruchową. Zajęcia rozwijają u dzieci poczucie rytmu oraz pamięć muzyczną.

Podczas zajęć dzieci mają możliwość poznawania różnych instrumentów oraz uczą się piosenek i śpiewu.

Muzyka jest ważną dziedziną wychowania przez sztukę, która w istotny sposób wpływa na rozwój osobowości dziecka oraz poczucie pewności siebie.
Zabawa z muzyką to wspaniała forma kształtowania gustu i estetyki dzieci.