Rytmika

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu Promyk
Rytmika

Rytmika

gratis

Zajęcia rytmiczno-artystyczne kształtują u dzieci wrażliwość muzyczną, usprawniają zdolność koncentracji słuchowej oraz rozbudzają inicjatywę ruchową. Zajęcia rozwijają u dzieci poczucie rytmu oraz pamięć muzyczną.

Podczas zajęć dzieci mają możliwość poznawania różnych instrumentów oraz uczą się piosenek i śpiewu.

Muzyka jest ważną dziedziną wychowania przez sztukę, która w istotny sposób wpływa na rozwój osobowości dziecka oraz poczucie pewności siebie.
Zabawa z muzyką to wspaniała forma kształtowania gustu i estetyki dzieci.

Prowadzimy zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia rytmiki, organizowane przez nasze przedszkole, oparte są na różnych formach aktywności muzycznej — śpiewie, tańcu oraz grze na instrumentach.

Na czym polegają zajęcia rytmiki?

W czasie zajęć uczestnicy zdobywają umiejętności słuchowe, uczą się rozpoznawania dźwięków, a także przyzwyczajają się do pracy w grupie. Rytmika daje szerokie możliwości rozwojowe i pozwala trenować zarówno talenty muzyczne, jak i gimnastyczne. Edukacja muzyczna ma bardzo korzystny wpływ na rozwój dziecka i daje szerokie możliwości poznawcze. Nawet jeżeli nie jesteś przekonany, czy Twoje dziecko wykazuje predyspozycje do tańca, śpiewu czy gry na instrumentach, warto umożliwić mu kontakt z nieznanymi formami aktywności i zachęcić do poszukiwania własnej drogi.

Dlaczego warto uczęszczać na rytmikę?

Zajęcia umuzykalniające, oferowane przez nasze prywatne przedszkole w Tychach, stymulują rozwój mózgu i są doskonałym treningiem pamięci. W czasie wykonywania układów czy odtwarzania dźwięków dzieci muszą być w pełni skupione i działać w ciągu przyczynowo-skutkowym. Rytmika uczy logicznego myślenia, które przyda się w każdej dziedzinie życia. Badania naukowe wykazały, że dzieci, które regularnie uprawiają aktywność fizyczną i uczęszczają na zajęcia muzyczne osiągają lepsze wyniki w nauce i są lepiej przystosowane do pracy w zespole.

Czy zajęcia z rytmiki uczą samodyscypliny?

Uczestnictwo w zajęciach umuzykalniających w czasie nauki w przedszkolu niesie za sobą liczne korzyści, wśród których warto wymienić: rozwój pod względem muzycznym, realizowanie potrzeby ruchu, zwiększenie wrażliwości na sztukę oraz naukę samodyscypliny. Zajęcia rytmiki dają ponadto szanse na wielotorowy rozwój oraz możliwość poznania nowych i fascynujących aktywności.

Jak wyglądają zajęcia rytmiki w przedszkolu?

Prowadzący zajęcia uczą poznawania cech dźwięków oraz przekazują umiejętności odtwarzania rytmu. Podczas zajęć dzieci poznają proste układy taneczne oraz przełamują strach przed wystąpieniami publicznymi. Chcemy, aby dzieci widziały głębszy sens w pracy scenicznej, dlatego organizujemy przedstawienia z udziałem rodziców i rówieśników, w czasie których mogą zaprezentować swoje talenty i oswajać się z kontaktem z szerszą publicznością.

Jeżeli chciałbyś zachęcić swoje dziecko do odnalezienia pasji, serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty naszego przedszkola. W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu telefonicznego.