szermierka

szermierka

Wspaniała zabawa z podstawowymi elementami szermierki umożliwia przedszkolakom posmakowanie pięknej dyscypliny sportowej. Zajęcia prowadzone przez fachowców przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu kształtują samodzielność, empatię oraz umiejętności prospołeczne. Dzieci ćwiczą koncentrację, szybkości reakcji oraz umiejętność skupienia uwagi.