teatr

teatr

Zajęcia teatralne prowadzone są w formie zabaw twórczych. Ich celem jest zapewnienie dzieciom możliwości wszestronnego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju motorycznego, emocjonalno – społecznego oraz rozwoju mowy. Podczas zabaw dzieci uczą się świadomego wykorzystania ruchów swojego ciała, ćwiczą pamięć, prawidłową wymowę oraz rozwijają wyobraźnię. Celem zajęć teatralnych jest również pokonywanie nieśmiałości i nabywanie pewności siebie.