zajęcia plastyczne

zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne są dla dzieci źródłem radości, dobrej zabawy oraz zaangażowania. Zakres technik plastycznych wykorzystywanych podczas zajęć jest bardzo bogaty.W trakcie trwania zajęć dzieci mogą doskonalić się w różnych technikach plastycznych np.: „Mokre w mokrym”, „Collage”, „Frotage”, modelowaniu na różnych podkładach, oklejaniu materiałów, stemplowaniu, mozaikowaniu, rysowaniu np.: grzebieniem, tworzeniu patchworków, ziarenkowców itp.

GŁÓWNYM CELEM TYCH ZAJĘĆ jest:

– wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka,
– rozwijanie umiejętności plastycznych,
– kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
– sprzyjanie wszechstronnemu rozwojowi dziecka,
– uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk,
– aktywizowanie myślenia,
– rozwijanie refleksyjności, samodzielności i pomysłowości,
– kształtowanie własnej osobowości,
– zwiększenie szansy swego powodzenia w szkole,
– wdrażanie do codziennego stosowania zasad estetyki w samym otoczeniu,
– usuwanie zahamowań i poczucia niepewności, uczucia wiary we własne siły.