opłaty

MIESIĘCZNA OPŁATA ZA ŚWIADCZENIA PRZEDSZKOLAKA SKŁADA SIĘ:

• z opłaty stałej

• dziennej stawki żywieniowej (w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu stawka żywieniowa podlega zwrotowi za każdy dzień absencji dziecka).

Opłata wpisowa – brak.

Rodzice nie wnoszą opłaty za okres jednomiesięcznej przerwy wakacyjnej przedszkola.

W ramach opłaty stałej m.in.: j. angielski, j. niemiecki, zajęcia rytmiczne, kulinarne, teatrzyki, audycje muzyczne, warsztaty przyrodnicze, doświadczalne, plastyczne, konsultacje logopedyczne i psychologiczne, lekcje edukacyjne, spotkania z ciekawymi osobami, udział w konkursach, mnóstwo akcji, uroczystości oraz okazji do świętowania, dużo atrakcji i wiele więcej …

Opłata miesięczna wnoszona jest w terminie do 10. każdego miesiąca w gotówce do kasy przedszkola bądź na rachunek bankowy przedszkola.